Aanpak

De ontwikkeling van Marineterrein Amsterdam gaat niet op de klassieke manier. Er is geen vastgesteld eindbeeld of functieplan, zoals bij traditionele projectontwikkeling. In plaats daarvan zijn thema’s vastgesteld waarbinnen de ontwikkeling plaatsvindt. Pas als er voldoende karakter is opgebouwd, wordt het terrein ‘in de markt’ gezet.

De geleidelijke groei van Marineterrein Amsterdam op basis van een eveneens geleidelijk groeiende consensus, is de nadrukkelijke wens van de gemeente Amsterdam en het Rijk. Deze innovatieve aanpak is vastgelegd in een bestuursovereenkomst en wordt uitgevoerd door Bureau Marineterrein Amsterdam. De opdrachtgever van dit bureau zijn Rijk en gemeente samen. De uitvoering wordt gecontroleerd door een stuurgroep waarin zowel Rijk als gemeente zitting hebben.

Het grote voordeel van geleidelijk groeien is dat er minder risico’s zijn, zowel financieel als planmatig. Kleine stappen zijn nu eenmaal makkelijker te corrigeren en kosten minder dan grote plannen. Bovendien is de kans op samenhang en interactie groter omdat eigenaar en gebruikers samenwerken aan de invulling en het karakter van het terrein i.p.v. dat wordt gewerkt aan de uitvoering van een opgelegd masterplan.

Groei in waarde

De bedoeling van de bestuursovereenkomst en de achterliggende strategienota is het gebied in waarde te laten groeien. Het gaat om economische waarde, maar zeker ook om andere maatschappelijke waarden als duurzaamheid, verwevenheid met de stad en een betere profilering van onze internationale identiteit. Het gemeenschappelijk laten groeien van de waarde is van belang voor zowel de eigenaar – het Rijk – die daarmee zowel economisch als maatschappelijk verantwoord afstand kan doen van het terrein, als voor de gemeente Amsterdam die daarmee mede kan bepalen in welke richting dit nieuwe deel van de stad zal groeien.
In de periode van richtinggevende, tijdelijke ontwikkeling blijft het Rijk eigenaar van grond en gebouwen. Daarna kan het terrein worden verkocht aan de gemeente of, als die niet wil of kan, aan andere partijen.

Planologische kaders

Vanaf 2018 werken we aan de planologische kaders. Ondertussen wordt door de tijdelijke invulling waarde en richting gecreëerd. De uiteindelijke realisatie, inclusief het bouwen van woningen, wordt voorzien vanaf 2028, mogelijk eerder.

Waarden

Marineterrein Amsterdam wordt ontwikkeld op basis van drie waarden:

Vernieuwing

Nieuwsgierig naar nieuwe culturen, gebieden, technieken, opvattingen. Niet bang voor het onbekende. Ondernemend en initiatiefrijk. De wil om te ontdekken.

Verbinding

Actief combineren van kennis, contacten en krachten. Innovatieve combinaties van techniek, wetenschap en ondernemerschap. Gericht op wederzijds begrip en voordeel. Samenwerkend en in staat efficiënt te organiseren.

Focus

Gericht op inhoud. Geconcentreerd en doelgericht. Duurzaam en serieus. Onverstoorbaar en ongestoord. Rust en aandacht. No-nonsense.